اهداف فرهنگی – اجتماعی:

  • ایجاد جایگاه برای کشورها حول محور موضوع اکسپو
  • نمایش دستاوردهای نوین
  • معرفی رویکردهای آتی کشورها حول محور موضوع اکسپو
  • آشنایی بازدید‌کنندگان با اقوام و قبایل و نژادهای هر کشور
  • جاذبه های گردشگری کشورها

اهداف اقتصادی – تجاری:

  • نمایش دستاوردهای جدید در حوزه علم  و آینده و بهره‌برداری از صنایع خلاق
  • آشنایی بازدید‌کنندگان با دستاوردهای جدید هر کشور
  • برگزاری جلسات تجاری
  • فعال شدن بخش تجاری در فضای پاویون
  • گسترش مبادلات تجاری