چاپ        ارسال به دوست

فرزانگان اعلام کرد:

استفاده از ظرفیت های کشور امارات در هنگام برگزاری اکسپوی 2020 دبی فرصتی طلایی برای تجار و بازرگانان ایرانی بازدید کننده از اکسپو خواهد بود

فرشید فرزانگان رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات استفاده از ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود در کشور امارات در هنگام برگزاری اکسپوی 2020 دبی را فرصتی طلایی برای تجار و بازرگانان ایرانی بازدید کننده از اکسپو خواند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، فرزانگان با اعلام این مطلب، طی ارائه گزارشی از ظرفیتهای کشور امارات و میزان مبادلات آن با کشورمان اکسپوی دبی را فرصتی مغتنم و طلایی برای بازرگانان و تجار ایرانی جهت گسترش تبادلات فی مابین برشمرد و اذعان داشت:

از مهر سال جاري نمایشگاه اکسپوي دبی به مدت 6 ماه در کشور امارات آغاز به کار کرده است. میزبانی این نمایشگاه نه تنها اتفاق مهمی براي اقتصاد امارات و دبی محسوب میشود، بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط فرهنگی و بازرگانی تاریخی بین ایران و امارات، فرصتی طلایی براي فعالان اقتصادي ایرانی نیز به شمار میرود. لذا شرکت هیاتهاي تجاري ایران در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی و رویدادهایی که در حاشیه آن برگزار میشود، میتواند موجبات برقراري پیوند بین فعالان اقتصادي ایرانی و اماراتی را براي افزایش و تسهیل تجارت کالاها و خدمات دو کشور و سرمایه گذاري مشترك بین آنها فراهم آورده و گشایش هایی را براي اقتصاد ایران رقم بزند.

در سال 2019 اقتصاد امارات 248 میلیارد دلار صادرات و 235 میلیارد دلار واردات را تجربه کرده است و به عنوان بیست و چهارمین صادرکننده و بیست و دومین واردکننده بزرگ جهانی از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین المللی و زنجیره هاي ارزش جهانی برخوردار است. بررسی داده هاي صادراتی و وارداتی این کشور، دو مسئله در مورد اقتصاد امارات که میتواند براي سیاستگذاران ما حائز اهمیت باشد را به روشنی نشان میدهد:

اول آنکه اقلام عمده صادراتی و وارداتی امارات همپوشانی بسیار بالایی با یکدیگر دارند و این مسئله نشان دهنده آن است که صادرات مجدد نقش ویژه اي در اقتصاد امارات دارد. توجه به این نکته از زاویه موقعیت خاص ایران و شرایط تحریمی موجود میتواند بسیار براي ایران کلیدي باشد. به عبارتی حداقل در کوتاه مدت و تا زمان برطرف شدن کامل محدودیتهاي تجاري و مالی ایران، بخش خصوصی میتواند از ظرفیتهاي موجود در اقتصاد امارات براي حفظ حیات تجاري خود استفاده کرده و این کشور به عنوان یک سکو براي صادرات کالاهاي ایرانی عمل نماید. به این معنا که با توجه به آنکه بدلیل محدودیتهاي موجود، ایران قادر به فعالیت و حضور مستقیم در بازارهاي بین المللی نمیباشد، اما تمایل امارات به استراتژي صادرات مجدد این فرصت را بوجود آورده است که تاجران ایرانی کالاهاي خود را با حاشیه سود کمتر به امارات صادر کند و از این طریق تا زمانی که محدودیتهاي موجود رفع شود، هم سهم خود در بازارهاي بین المللی را حفظ کنند و هم از بنیه تولیدي و صادراتی کشور در مقابل تحریمها محافظت می نمایند.

دوم آنکه آمار تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی امارات گویاي آن است که ظرفیتهاي بسیار قابل توجهی براي توسعه تجارت با این کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و روابط تاریخی و فرهنگی سطح فعلی مبادلات را به هیچ عنوان نمیتوان مطلوب ارزیابی نمود. در حال حاضر ایران جزء شرکاي اصلی صادراتی و وارداتی امارات به حساب نمی آید و حجم تجارت بین دو کشور در مقایسه با آمار کل تجارت خارجی امارات ناچیز است.

بررسی داده هاي موجود نشان میدهد که صادرات ایران مبتنی بر خام فروشی، صادرات کالاهاي با سطح فناوري پایین،ارزش افزوده ناچیز و درجه پیچیدگی بسیار پایین است. با توجه به جایگاه صادرات مجدد در اقتصاد امارات، انتظار میرود فرصتهاي قابل توجهی براي بازرگانان ایران نه فقط در محصولات معدنی و نفتی خام و محصولات کشاورزي، بلکه براي صادرات محصولات با پیچیدگی و سطح فناوري بالاتر که در حال حاضر نیز جزء اقلام صادراتی ایران به شمار میروند، شرایط خوبی در بازار امارات وجود داشته باشد. در همین راستا محصولات صادراتی که داراي سهم حداقل 001 % در سبد صادراتی ایران هستند (ارزش صادراتی بیش از 25 میلیون دلار) و در سال 2019 پیچیدگی بالاتر از صفر دارند و همچنین ارزیابی ظرفیتهاي موجود در اقتصاد امارات براي این کالاها در جدول شماره 1 مورد بررسی قرار گرفته شده است. دادهها نشان میدهد که تقریبا در تمامی کالاهاي مورد نظر که شامل پلیمرهاي استایرن-پروپولین پلیمر-خون، واکسن و سرم- شیشه شناور- هیدروکربنهاي آسیکلیک- ماشین آلات پردازش سنگ-شمش آهن نورد داغدیده-الکیل بنزنها و الکیل نفتالنها - اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري - سایر مصنوعات ریخته گري از چدن، آهن یا فولاد میشود، کشور امارات هم واردات و هم صادرات قابل ملاحظه اي دارد و این ظرفیت در مورد کالاهاي مورد نظر در اقتصاد امارات وجود دارد که به عنوان کانالی براي توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود.

در سال 2020 بیشترین میزان صادرات خدمات امارات متحده عربی مربوط به سرفصلهاي مسافرت 24,6 میلیارد دلار،حمل ونقل 16,6 میلیارد دلار و خدمات مخابراتی، رایانه اي و اطلاعاتی 16,6 میلیارد دلار بوده است که با توجه به میزان بسیار ناچیز واردات ایران در همین اقلام، در صورت تمایل فعالان اقتصادي ایرانی به واردات خدمات بیشتر از امارات در سرفصلهاي مشترك، این پتانسیل صادراتی در شرکتهاي اماراتی مهیا میباشد.

بیشترین میزان صادرات خدمات ایران در سال 2018 مربوط به سه سرفصل مسافرت 5024 میلیون دلار، حمل ونقل 2473 میلیون دلار و خدمات ساختمانی (فنی و مهندسی) 1076 میلیون دلار بوده است. میزان واردات خدمات امارات در سه سرفصل مسافرت، حمل ونقل و خدمات ساختمانی(فنی و مهندسی) در سال 2020 به ترتیب 15 ، 8,3 و 2 میلیارد دلار بوده است. لذا افزایش صادرات ایران در این اقلام نیز میتواند مورد توجه فعالان اقتصادي ایرانی قرار گیرد. افزایش صادرات کشور در این حوزه هاي خدماتی میتواند شرایط مساعدي براي بهبود اقتصاد ایران با توجه به سیاستهاي توسعه صادرات غیرنفتی در کشور جهت کاهش تمرکز بر صادرات نفتی و مشتقات آن فراهم سازد. در این راستا تمرکز بر حوزه هاي صادراتی زیر به بازگانان و هیاتهاي تجاري شرکت کننده در نمایشگاه اکسپو و نمایشگاههاي برگزار شده در حاشیه آن توصیه میشود: خدمات فنی و مهندسی، حمل ونقل، مسافرت، خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات مخابراتی، رایانهاي و اطلاعاتی. (البته صادرات محصولاتی که پیچیدگی بالاتري دارند به کشور امارات دشوارتر است زیرا امارات به بازارهاي جهانی متصل میباشد و نسبت به کیفیت محصول از حساسیت بالایی برخوردار است.

شایان ذکر است،طی دهه اخیر تحریم هاي اقتصادي بین المللی، اقتصاد ایران را در شرایط بسیار سختی قرار داده و تجارت بین الملل کشور را با محدودیتهاي جدي رو به رو ساخته است که این مسئله تاثیر منفی بر صادرات و تولید کشور گذاشته است. برگزاري نمایشگاه اکسپوي 2020 دبی در کشور امارات و در سال جاري، بدلیل موقعیت جغرافیایی و روابط فرهنگی و بازرگانی تاریخی بین ایران و امارات، فرصتی طلایی براي فعالان اقتصادي ایرانی نیز بشمار میرود. لذا شرکت هیاتهاي تجاري ایران در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی و رویدادهایی که در حاشیه آن برگزار میشود، میتواند موجبات برقراري پیوند بین فعالان اقتصادي ایرانی و اماراتی را براي افزایش و تسهیل تجارت کالاها و خدمات دو کشور و سرمایه گذاري مشترك بین آنها فراهم آورده و گشایش هایی را براي اقتصاد ایران رقم بزند.

یکی از کشورهایی که هم از زاویه دور زدن تحریمها و هم از زاویه موقعیت جغرافیاي، اهمیت بسیار بالایی براي اقتصاد ایران دارد، کشور امارات متحده عربی است. این کشور سابقه بسیار طولانی در تجارت با ایران دارد و طبق داده هاي بین المللی سایت پیچیدگی حتی در شرایط سخت تحریمها و در سال 2019 ، نیز پنجمین مقصد صادراتی کالاهاي ایرانی و دومین منبع تامین کالاهاي مورد نیاز کشور بوده است. در این سال، 1,14 میلیارد دلار ارزش صادرات کالاي ایران به امارات 1 و در طرف مقابل 7,08 میلیارد دلار ارزش کالاهاي وارداتی ایران از امارات بوده است. با این وجود واقعیات آماري گویاي آن است که هنوز ظرفیتهاي بسیار بالایی براي توسعه تجارت و صادرات ایران در بازار این کشور وجود دارد.

همچنین مطابق با بند 10 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، حمایت از صادرات کالاها و خدمات بویژه با کشورهاي منطقه توصیه شده است: »حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهاي مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاري خارجی براي صادرات، برنامه ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل دهی بازارهاي جدید و تنوع بخشی پیوندهاي اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه

در پایان لازم به ذکر است به منظور استفاده از فرصتهاي ایجاد شده در نمایشگاه اکسپو دبی، اتاق مشترك ایران و امارات آمادگی هماهنگی تمامی هیاتهاي تجاري براي حضور در این رویداد و شرکت در نشستهاي B2B در راستاي گسترش مبادلات تجاري فیمابین را دارد.

* جهت مشاهده فایل کامل گزارش اینجا کلیک نمایید.

انتهای خبر/


١٢:٣٩ - پنج شنبه ٢ دی ١٤٠٠    /    شماره : ٢٨٨٧    /    تعداد نمایش : ٣٧٣