تلفنهای تماس (دبیرخانه اکسپو): 22662473 - 21912534
  دورنگار: 22662817
  پست الکترونیک: office@iran2020expo.ir
  آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی - صندوق پستی 1491 - 19395


نام و نام خانوادگی : *
آدرس ایمیل : *
تلفن تماس : *
پیام : *